سرویس های ارائه شده

بخش ثبت نام جهت اخذ نمایندگی سامانه پیام کوتاه ریلکس

بخش امور نمایندگان اطلاعات شما را بررسی می نمایند و در صورتی که فعالیت شما در این بخش تایید شود سامانه برای شما فعال خواهد شد.
دامنه انتخابی شما می بایست ثبت شده باشد و DNS های آن NS1.aryadataserver.com و NS2.araydataserver.com باشد.
بعد از بررسی رزومه سامانه پیامک نمایندگی برای شما فعال خواهد شد و شما می توانید به سامانه لاگین نمایید.


  •  
 
98
 
 
 
تصویر شناسنامه
 

تصویر کارت ملی