سرورهای اختصاصی

سامانه پیامک صوتی

ارسال پیام صوتی به صورت گروهی یا تکی
پرداخت به صورت ثانیه ای
پرداخت هزینه به صورت دلیور شده
 تبدیل پیامک متنی به صوت توسط سیستم
نصب و مدیریت اولیه رایگان

فعال سازی و مشاهده سایر امکانات سامانه

بر روی تمامی سامانه های پیامک این سیستم به صورت پیش فرض قرار گرفته است.