۲۸
درخواست خط خدماتی اس ام اس برای اشخاص حقیقی ممکن است؟

درخواست خط خدماتی اس ام اس برای اشخاص حقیقی ممکن است؟  

با توجه به قوانین منع ارسال پیامک به شماره های موبایل بلک لیست تقاضا برای خدماتی کردن و امکان ارسال اس ام اس به لیست سیاه بسیار است. ادامه مطلب