۱۱ بهمن
ربات جراح عمل چشم انجام داد

ربات جراح عمل چشم انجام داد  

برای اولین‌بار در دنیا گروهی از جراحان چشم با استفاده از ربات توانستند داروی ترومبولیتیک به رگ شبکیه بیماری که دچار لخته خودن شده بود، تزریق کنند. ادامه مطلب