در عصر امروز بازاریابی به دو شیوه سنتی و دیجیتالی تقسیم شده که هر دو شیوه به منظور جذب مشتری ایجاد شدند ، اما زمانیکه دیجیتال مارکتینگ و یا همان بازاریابی دیجیتالی به وجود آمد مردم به آن استقبال بیشتری نسبت به بازاریابی سنتی نشان دادند ، چرا که در دنیای وب سطح تبلیغات و توزیع خدمات به مراتب بازدید کنندگان بیشتری را به خود اختصاص میدهد. من در این مقاله تصمیم گرفتم تا شما را بیشتر با واژه دیجیتال مارکتینگ و فواید اون برای دنیای وب آشنا کنم.